SAP PI – Process Integration

Dagelijks zijn bedrijven bezig met innoveren en het mee veranderen met de markt. Tegelijkertijd spelen kostenbesparingen een groot aandeel binnen de bedrijfsstructuren. Het optimaliseren van processen zorgt ervoor dat de kortste weg wordt genomen naar het doel, waarbij iedereen op de hoogte is van zijn aandeel en aanspreekbaar is op zijn activiteiten. Hiermee worden op het gebied van efficiëntie kosten bespaard en tegelijkertijd zorgt het voor een voorspelbare kwaliteit van de resultaten.

Volledige technische integratie

SAP PI (Process Integration) is het middleware platform van SAP, en is de perfecte tool voor technische integratie van diverse systemen. SAP PI is een volledige software suite die ingezet kan worden voor het opzetten van interfaces tussen SAP systemen, maar ook tussen SAP en andere non-SAP systemen of zelfs tussen non-SAP systemen. De mogelijkheden hierbinnen bestaan uit transformeren, evalueren en transporteren van data in vrijwel ieder formaat, zowel realtime als batchgestuurd. De tool biedt veel standaard functionaliteiten die het communiceren met een uitgebreid aanbod van standaard oplossingen mogelijk maakt, zoals het direct benaderen van databases, (S)FTP(s) servers, webservices en vele andere industry standards via zogeheten adapters. Naast de standaard functionaliteiten kan PI naar wens uitgebreid worden met extra adapters en kunnen er zelfs eigen adapters geschreven worden door het gebruik van Java technologie.

PI biedt verder een uitgebreid framework voor het monitoren van de berichtenstroom door PI. Dit kan volledig aangepast worden naar uw wensen, met custom foutmeldingen, retries en mails. PI biedt ook end-to-end monitoring, wat het mogelijk maakt om de aflevering van berichten in de ontvangende systemen te controleren (indien ondersteund door het systeem). Uitgebreidere geautomatiseerde monitoring is mogelijk door integratie van PI met SAP Solution Manager.

PI is een message broker, bestemd voor kleinere berichten in hoge volumes, maar kan naar wens opgeschaald worden om aan iedere behoefte te voldoen.

Volledig complete proces integratie

SAP PI kan worden uitgebreid tot een volledige PO (Process Orchestration) omgeving. Een dergelijke omgeving biedt ook mogelijkheden tot volledige proces inrichting, user interactie en realtime aanpassingen van bestaande bedrijfsprocessen. Waar bij PI vooral de focus ligt op de technische integratie van een enkel proces, wordt bij het PO pakket de focus meer verschoven richting de complete procesmatige kant.