‘Boeken zonder vloeken’ met mobiele ERP

U kunt bovenstaande slogan waarschijnlijk wel. Als klant van de bewuste reisorganisatie kunt u eindelijk frustratievrij uw vakantie boeken. Of u het kijken en luisteren naar de bewuste, ietwat irritante Tv-commercial ook zonder godslastering doorkomt is de vraag maar dat terzijde. Het bracht ons in elk geval op een andere, eveneens online manier van boeken namelijk inkoop- en verkooporders en andere administratieve zaken. Dankzij een toenemend aantal ERP-toepassingen kan dat steeds vaker ook vanaf je smartphone.

Scheiding werk-privé vervaagt

Vrees niet: het ERP-systeem blijft zoals het is doordat de apps indirect, bijvoorbeeld via een cloud-laag, met de ERP-omgeving communiceren. ‘Mobiele ERP’ sluit aan bij de toenemende vervaging tussen werk en privé. Niet dat wij dat per se willen aanmoedigen maar we zijn er wel voor om onomkeerbare ontwikkelingen voor klanten optimaal te faciliteren. Anderen doen dat bijvoorbeeld weer met oplossingen op het gebied van videoconferencing of werkplekvirtualisatie. Hoewel we ook bij Vigour Consulting verwachten dat het aantal ERP-apps verder zal toenemen, zijn er ook beperkingen, zoals beperkte rekenkracht, opslag en schermomvang van mobiele devices. De mate waarin u uw ERP-omgeving ‘mobiliseert’ hangt onder meer af van de behoefte onder uw medewerkers.

Digitaal paraferen

Zo heb je de ‘must have users’ die eigenlijk niet zonder kunnen. Denk aan onderhouds- en storingsmonteurs die de onderhoudshistorie van een klant moeten kunnen inzien of onderdelen moeten bestellen. Zij krijgen dankzij Internet of Things ook steeds vaker automatische meldingen van bijvoorbeeld een koffieapparaat dat onderhoud nodig heeft. De monteur die het meest in de buurt is kan meteen actie ondernemen en zelfs geautomatiseerd een routebeschrijving ontvangen. De ‘transactional user’ wil op zijn beurt als leidinggevende c.q. eindverantwoordelijke overal en altijd snel kunnen accorderen. Denk aan managers die (digitaal) inkoop- of verkooporders moeten paraferen of een P&O-manager die een aanvraag voor vrije dagen wil goedkeuren.

Voor anderen zouden bepaalde apps, net als thuis, gewoon handig zijn. Want als een thermostaat vanzelf aanslaat zodra jij in de buurt bent, hoe handig zou het dan zijn wanneer medewerkers automatisch worden gewaarschuwd wanneer een directeur in aantocht is? Dan kunnen de sigaretten op tijd uit en is iedereen op tijd braaf aan het werk. Scheelt bovendien weer wat gevloek...